บริษัท ไทโตอาอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทโตอาอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทโตอาอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทโตอาอุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(1)-4/2542-ญอน.

ประกอบกิจการ: ทำสีน้ำพลาสติกสีน้ำมันสีพ่นแลคเกอร์และทินเนอร์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 1394 หมู่ 

ซอย วชิรธรรมสาธิต ถนน บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57

ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี

ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 04501

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 28/12/1999

วันหมดอายุ: 31/12/2003

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 1394 หมู่ 

ซอย วชิรธรรมสาธิต ถนน สุขุมวิท

ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง

กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: 023989512-5

ทะเบียนนิติฯ: 105528044838

รหัสกิจกรรม: 20221

พื้นที่โรงงาน: 10070 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 10070 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทโตอาอุตสาหกรรม จำกัด: