บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.52(4)-1/2556-นนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานพาหนะจากผลิตภัณฑ์ยาง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน พหลโยธิน

ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค

สระบุรี 18140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05204

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 5/04/2013

วันหมดอายุ: 31/12/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 41 หมู่ 5

ซอย  ถนน โรจนะ

ตำบล อุทัย อำเภอ อุทัย

พระนครศรีอยุธยา 13210

โทรศัพท์: 035227830-3

ทะเบียนนิติฯ: 105537062991

รหัสกิจกรรม: 22199

พื้นที่โรงงาน: 39904 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 39904 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด: