บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.55-1/2545-ญนค.

ประกอบกิจการ: กระเบื้องปูพื้น และบุผนัง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค

สระบุรี 18230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05500

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 17/01/2003

วันหมดอายุ: 31/12/1949

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่  หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค

สระบุรี 18230

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 23931

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน):