บริษัท ไทย เค เจ เค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทย เค เจ เค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย เค เจ เค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย เค เจ เค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-3/2554-นปฉ.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 150/64 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) หมู่ 9

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 935 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 28/11/2011

วันหมดอายุ: 31/12/2016

วันเริ่มดำเนินการ: 15/03/2012

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 150/64 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน: 12800 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทย เค เจ เค จำกัด: