บริษัท ไทย วีเอ็มไอ เซอร์วิส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทย วีเอ็มไอ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย วีเอ็มไอ เซอร์วิส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย วีเอ็มไอ เซอร์วิส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-1/2551-นปฉ.

ประกอบกิจการ: การบรรจุและแบ่งบรรจุและคลังสินค้าได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 150/15 หมู่ 1

ซอย – ถนน สายหนองค้อ-แหลมฉบัง

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 09101

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 46542000 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 20000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 1 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 1 คน

คนงานหญิง: 1 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 1 คน

วันที่ใบอนุญาต: 2/06/2008

วันหมดอายุ: 31/05/2015

วันเริ่มดำเนินการ: 29/07/2008

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 52 หมู่ –

ซอย – ถนน สีลม

ตำบล สุริยวงศ์ อำเภอ บางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: –

ทะเบียนนิติฯ: 135547011150

รหัสกิจกรรม: 25941

พื้นที่โรงงาน: 789 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 789 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทย วีเอ็มไอ เซอร์วิส จำกัด: