บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ภาคใต้

บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.52(4)-1/2541-ญนต.

ประกอบกิจการ: ปะเก็น และชิ้นส่วน (JOINT SHEET GASKET)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 9/8 หมู่ 4

ซอย  ถนน เพชรเกษม

ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: 0 7447 2234-8

 

ประเภท: 05204

จำพวก: 3

แรงม้า: 2622.66 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 322490000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 217 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 21/01/2003

วันหมดอายุ: 31/12/1950

วันเริ่มดำเนินการ: 31/10/1998

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 9/8 หมู่ 

ซอย  ถนน เพชรเกษม

ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: 0 7447 2234-8

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22199

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทย ลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด: