บริษัท ไทย นิสชิน เซฟุง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทย นิสชิน เซฟุง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย นิสชิน เซฟุง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย นิสชิน เซฟุง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.4(5)-1/2533-ญนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป (CANNED PASTA SAUCE)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 276 หมู่ 4

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 00405

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 300000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 74 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 17/06/2005

วันหมดอายุ: 31/12/1992

วันเริ่มดำเนินการ: 31/05/1988

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 276 หมู่ 

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 0 2324 0565-6

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 10112

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทย นิสชิน เซฟุง จำกัด: