บริษัท ไทย ซึโนดะ จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท ไทย ซึโนดะ จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ซึโนดะ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ซึโนดะ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.61-1/2536-นนน.

ประกอบกิจการ: เครื่องมือตัดที่ทำด้วยเหล็ก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 101/4 หมู่ 4

ซอย  ถนน ทางหลวงหมายเลข 11

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 0 5358 1538-9

 

ประเภท: 06100

จำพวก: 3

แรงม้า: 168.91 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 298000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 108 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 6/09/1993

วันหมดอายุ: 31/12/1940

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 101/4 หมู่ 

ซอย  ถนน ทางหลวงหมายเลข 11

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 0 5358 1538-9

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 24109

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทย ซึโนดะ จำกัด: