บริษัท ไทย ซินดา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทย ซินดา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ซินดา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ซินดา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.6(5)-1/2554-นอต.

ประกอบกิจการ: เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงประเภทสัตว์น้ำทุกชนิดและผลิตสารเติมแต่งในอาหารทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 7 หมู่ 3

ซอย  ถนน 

ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 00605

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 12/09/2011

วันหมดอายุ: 31/12/2015

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 13 หมู่ 7

ซอย จรัญสนิทวงศ์13 ถนน พุทธมณฑลสาย1

ตำบล บางพรม อำเภอ ตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105553118874

รหัสกิจกรรม: 10111

พื้นที่โรงงาน: 10975 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 10975 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทย ซินดา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด: