บริษัท ไทย ซัน เซมิทสึ คะโค แล็บ. จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย ซัน เซมิทสึ คะโค แล็บ. จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ซัน เซมิทสึ คะโค แล็บ. จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ซัน เซมิทสึ คะโค แล็บ. จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-1/2554-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับกล้องถ่ายรูป เครื่องเสียงและรถยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 700/441 หมู่ 7

ซอย  ถนน 

ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี

ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05305

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 1/03/2011

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/441 หมู่ 7

ซอย  ถนน 

ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี

ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทย ซัน เซมิทสึ คะโค แล็บ. จำกัด: