บริษัท ไทย-คาโมะ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ไทย-คาโมะ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย-คาโมะ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย-คาโมะ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.40(1)-1/2533-นนบ.

ประกอบกิจการ: แถบกระดาษกาวสำหรับดักแมลงวัน (FLY CATCH RIBBON) ผลิตกับดักกาวสำหรับดักหนู

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 405 หมู่ 17

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2315 3223-6

 

ประเภท: 04001

จำพวก: 3

แรงม้า: 567.37 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 75769000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 9 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 16/12/2002

วันหมดอายุ: 31/12/1950

วันเริ่มดำเนินการ: 26/03/1990

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 405 หมู่ 

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0 2315 3223-6

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 23991

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทย-คาโมะ จำกัด: