บริษัท ไทย กรีน ฟอร์จิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ไทย กรีน ฟอร์จิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย กรีน ฟอร์จิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย กรีน ฟอร์จิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(2)-1/2557-นปฉ.

ประกอบกิจการ: ผลิตแม่พิมพ์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 150/24 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หมู่ 9

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 038-347024-5

 

ประเภท: 06402

จำพวก: 3

แรงม้า: 686 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 31/01/2007

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 150/24 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 038-347024-5

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28221

พื้นที่โรงงาน: 6298 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทย กรีน ฟอร์จิ้ง จำกัด: