บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.28(1)-1/2541-ญบอ.

ประกอบกิจการ: เสื้อผ้าสำเร็จรูปและชุดชั้นในสตรี

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 587 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3522 1818

 

ประเภท: 02801

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 111836000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 1024 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 16/12/2002

วันหมดอายุ: 31/12/2002

วันเริ่มดำเนินการ: 23/09/1998

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 587 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3522 1818

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 14111

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด: