บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.65-3/2554-ญนล.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องยนต์เอนกประสงค์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 410 นิคมฯ ลาดกระบัง หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06500

จำพวก: 3

แรงม้า: 1040.95 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 10/02/2011

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 410 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28110

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด: