บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.74(5)-1/2557-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตแบตเตอรี่

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 311/8 หมู่ 6

ซอย  ถนน ทางหลวง331กิโลเมตร91-92

ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 7405

จำพวก: 3

แรงม้า: 1200.62 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 78072000 บาท

ค่าอาคาร: 115000000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 8000000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 48000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 20 คน

คนงานชาย: 80 คน

ช่างฝีมือหญิง: 120 คน

คนงานหญิง: 30 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 2 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 17 คน

วันที่ใบอนุญาต: 4/04/2014

วันหมดอายุ: 31/12/2018

วันเริ่มดำเนินการ: 20/07/2015

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 111 หมู่ –

ซอย นาคนิวาส48แยก14-4 ถนน นาคนิวาส

ตำบล ลาดพร้าว อำเภอ ลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: 021960078,0869089191

ทะเบียนนิติฯ: 105556184207

รหัสกิจกรรม: 2790

พื้นที่โรงงาน: 45792 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 45792 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด: