บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งจำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งจำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งจำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งจำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(12)-1/2535-ญนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับล้างแผ่นเหล็ก เก็บรักษาแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย ชุบผิวโลหะด้วยกรรมวิธีฟอสเฟต กรรมวิธีพาลูบ กรรมวิธี Carburizing และกรรมวิธี Gas Soft Nitriding

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 570 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 4

ซอย 12 บี ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 02-3246600

 

ประเภท: 04812

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 140081000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 47 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 1/01/1992

วันหมดอายุ: 31/12/1996

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 570 หมู่ 

ซอย 12บี ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 02-3246600

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 20299

พื้นที่โรงงาน: 36602 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งจำกัด: