บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.22(2)-1/2535-ญวก.

ประกอบกิจการ: ทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ 16.08 ล้านหลา

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 75 นิคมฯเวลโกร์ว หมู่ 5

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 038-570-045

 

ประเภท: 02202

จำพวก: 3

แรงม้า: 10987.51 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 942000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 350 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 30/12/1994

วันหมดอายุ: 31/12/1996

วันเริ่มดำเนินการ: 7/05/1992

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 889 ชั้น2 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้อง24-27 หมู่ 

ซอย – ถนน สาทรใต้

ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 210-0789

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 13111

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด: