บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.39-1/2535-ญบอ.

ประกอบกิจการ: กล่องกระดาษลูกฟูก,ถุงกระดาษและหลอดด้ายกระดาษ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 565 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3522 1339-40

 

ประเภท: 03900

จำพวก: 3

แรงม้า: 73.31 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 16517000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 41 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 29/02/2004

วันหมดอายุ: 31/12/1942

วันเริ่มดำเนินการ: 9/03/1992

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 565 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3522 1339-40

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 17020

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โฮรา เปเปอร์-แพ็ค อินดัสตรี จำกัด: