บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคเหนือ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคเหนือ เมืองลำพูน ลำพูน

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคเหนือ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.82-2/2541-นนน.

ประกอบกิจการ: ผลิตเลนส์ทุกประเภท ผลิตซ่อมแซม ประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์เพื่อจำหน่าย ซื้อมา-ขายไป เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเลนส์ ซื้อมา-ขายไป วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ใช้ในการผลิตเลนส์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 60/31 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ หมู่ 4

ซอย  ถนน ทางหลวงหมายเลข 11

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08200

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 17/06/2005

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 60/31 หมู่ 

ซอย  ถนน ทางหลวงหมายเลข 11

ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน

ลำพูน 51000

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26701

พื้นที่โรงงาน: 9456 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด: