บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.82-1/2549-นบว.

ประกอบกิจการ: ผลิตเลนซ์แว่นตา

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 202 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08200

จำพวก: 3

แรงม้า: 23360.49 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 795 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 24/07/2006

วันหมดอายุ: 31/12/2012

วันเริ่มดำเนินการ: 12/01/2008

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 853 หมู่ 

ซอย  ถนน พหลโยธิน

ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี

ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26701

พื้นที่โรงงาน: 85220 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด: