บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(8)-1/42

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องมือตัดเจาะ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 508 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3525 8441

 

ประเภท: 06708

จำพวก: 3

แรงม้า: 383 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 63500000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 36 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 23/03/1999

วันหมดอายุ: 31/12/1946

วันเริ่มดำเนินการ: 1/06/1999

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 508 หมู่ 

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3525 8441

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28240

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด: