บริษัท โออิซูรู (ปรเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โออิซูรู (ปรเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โออิซูรู (ปรเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โออิซูรู (ปรเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.39-1/2550-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุภัณฑ์จากโฤมไม้ กระดาษ พลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 700/887 หมู่ 3

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองกะขะ อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 03900

จำพวก: 3

แรงม้า: 130.73 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 23/12/2013

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/887 หมู่ 3

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองกะขะ อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 17020

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โออิซูรู (ปรเทศไทย) จำกัด: