บริษัท โอบริลแลนท์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท โอบริลแลนท์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โอบริลแลนท์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โอบริลแลนท์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-10/2553-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมณีทุกชนิดและวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 55(อาคารKชั้น5ห้อง64/37) หมู่ 

ซอย สุขาภิบาล2ซอย31 ถนน สุขาภิบาล2

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 027270463

 

ประเภท: 08401

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 19/07/2010

วันหมดอายุ: 31/12/2014

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 64/37 หมู่ –

ซอย สุขาภิบาล2ซอย31 ถนน –

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105553052318

รหัสกิจกรรม: 32120

พื้นที่โรงงาน: 200 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 200 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โอบริลแลนท์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด: