บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(2)-1/2543-นนบ.

ประกอบกิจการ: แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ (Hydrocarbon,Alcohol,Ester,Glycol-Ether,Ketone,Glycol)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 414,412 หมู่ 17

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0-27150897-9

 

ประเภท: 04202

จำพวก: 3

แรงม้า: 12 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 190500000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 33 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 11/05/2000

วันหมดอายุ: 31/12/1947

วันเริ่มดำเนินการ: 30/04/2001

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 82/80 หมู่ 

ซอย เอกมัย 22 (นวลน้อย) ถนน สุขุมวิท 63

ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 0-27150897-9

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 20113

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด: