บริษัท โมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.87(2)-1/2551-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องเขียน

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 7/281 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ 6

ซอย  ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08702

จำพวก: 3

แรงม้า: 971.5 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 98 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 20/06/2008

วันหมดอายุ: 31/12/2013

วันเริ่มดำเนินการ: 22/05/2009

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 60/102 หมู่ 

ซอย  ถนน พหลโยธิน

ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง

ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 32902

พื้นที่โรงงาน: 3075 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด: