บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-8/2545-ญบว.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้อง Clean room ที่ทำจากโฟม พลาสติก และผ้าโพลีเอสเตอร์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 133 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านโพ อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 035-314000-4

 

ประเภท: 05301

จำพวก: 3

แรงม้า: 261.41 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 6/01/2003

วันหมดอายุ: 31/12/2008

วันเริ่มดำเนินการ: 24/11/2004

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 133 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านโพ อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 035-314000-4

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22210

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด: