บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-2/2535-นนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตโฟมบรรจุภัณฑ์ 720 ตัน

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 361 หมู่ 17

ซอย 7/1 ถนน 

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05304

จำพวก: 3

แรงม้า: 4846 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 55000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 7 คน

คนงานชาย: 34 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 32 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 7 คน

วันที่ใบอนุญาต: 2/05/1995

วันหมดอายุ: 31/12/1999

วันเริ่มดำเนินการ: 2/05/1995

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 50/10-11 หมู่ 

ซอย สพานปลา ถนน เจริญกรุง

ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด: