บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.59-1/2557-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตเหล็กกัลวาไนซ์(GalvanizedSteel)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05900

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 20/01/2015

วันหมดอายุ: 31/12/2018

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 40/14 หมู่ 12

ซอย  ถนน บางนา-ตราดกม.6.5

ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105556189144

รหัสกิจกรรม: 24101

พื้นที่โรงงาน: 240744 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 240744 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด: