บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: แก่งคอย

เลขทะเบียนโรงงาน: น.106-2/2551-ญนค.

ประกอบกิจการ: นำถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาฟื้นฟูสภาพ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Regeneration of Actiovated Carbon)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 157 หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านธาตุ อำเภอ แก่งคอย

สระบุรี 18110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 10600

จำพวก: 3

แรงม้า: 177.75 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 19 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 3/09/2008

วันหมดอายุ: 31/12/2013

วันเริ่มดำเนินการ: 1/04/2009

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 1160/4 หมู่ 

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 38000

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด: