บริษัท โทไค ซอว์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท โทไค ซอว์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โทไค ซอว์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โทไค ซอว์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(8)-5/2556-นนบ.

ประกอบกิจการ: เช่ากับบริษัทไทยไดโฮจำกัด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 362/1 หมู่ 17

ซอย – ถนน เทพารักษ์

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 023153575

 

ประเภท: 06708

จำพวก: 3

แรงม้า: 112.74 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 10000000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 3 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 2 คน

คนงานหญิง: 1 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 2 คน

วันที่ใบอนุญาต: 20/06/2013

วันหมดอายุ: 31/12/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 23/08/2013

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 362/1 หมู่ 17

ซอย – ถนน –

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 02-3153575

ทะเบียนนิติฯ: 115555015894

รหัสกิจกรรม: 28240

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โทไค ซอว์ (ไทยแลนด์) จำกัด: