บริษัท โตไก โคเกียว เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท โตไก โคเกียว เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตไก โคเกียว เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตไก โคเกียว เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(8)-1/2557-นปท.

ประกอบกิจการ: คิดค้นผลิตจำหน่ายออกแบบเครื่องจักรอันมีลักษณะเฉพาะทางและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องจักร

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 789 หมู่ 1

ซอย – ถนน สายหนองค้อ-แหลมฉบัง

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: –

 

ประเภท: 06708

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 30/10/2014

วันหมดอายุ: 30/10/2016

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 789/189 หมู่ 1

ซอย – ถนน –

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 038-348271

ทะเบียนนิติฯ: 105550070161

รหัสกิจกรรม: 28240

พื้นที่โรงงาน: 5732 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 5732 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โตไก โคเกียว เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด: