บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.48(6)-1/2545-ญนช.

ประกอบกิจการ: หมึกพิมพ์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 105 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน หมู่ 4

ซอย  ถนน เสรีไทย

ตำบล คันนายาว อำเภอ คันนายาว

กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 04806

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 67 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 25/03/2002

วันหมดอายุ: 31/12/2009

วันเริ่มดำเนินการ: 28/01/2005

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 34/1 หมู่ 

ซอย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 20222

พื้นที่โรงงาน: 12927 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด: