บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-35/2540-ญกว.

ประกอบกิจการ: ชิ้นส่วนรถยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 182 หมู่ 7

ซอย  ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข331

ตำบล หัวสำโรง อำเภอ แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์: 0 3857 5236-40

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 5552.5 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 486000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 420 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 12/12/2001

วันหมดอายุ: 31/12/1949

วันเริ่มดำเนินการ: 5/11/1997

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 182 หมู่ 

ซอย  ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข331

ตำบล หัวสำโรง อำเภอ แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์: 0 3857 5236-40

ทะเบียนนิติฯ: 245540000631

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน: 62354 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด: