บริษัท โซลาร์เลนซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โซลาร์เลนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โซลาร์เลนซ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โซลาร์เลนซ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.82-1/2547-ญบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเลนซ์และส่วนประกอบ คัดเลือกแผ่นเลนซ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ประเด็นพลาสติก) และผลิตแม่พิมพ์แก้ว

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 2999 นิคมฯ บางปะอิน หมู่ 2

ซอย 4/2 ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3525 8219

 

ประเภท: 08200

จำพวก: 3

แรงม้า: 9112.67 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 419 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 24/02/2004

วันหมดอายุ: 31/12/2011

วันเริ่มดำเนินการ: 20/01/2007

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 2999 นิคมฯ บางปะอิน หมู่ 2

ซอย 4/2 ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 26701

พื้นที่โรงงาน: 15020 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โซลาร์เลนซ์ จำกัด: