บริษัท โคบานอุตสาหกรรม จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โคบานอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โคบานอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โคบาน อุตสาหกรรม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.23(1)-1/2533-ญนล.

ประกอบกิจการ: ผลิตผ้าชุดปูที่นอน ผ้าชุดคลุมโต๊ะ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนู

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 128 หมู่ 

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 326-392-3,0244

 

ประเภท: 02301

จำพวก: 3

แรงม้า: 166.25 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 13400000 บาท

ค่าอาคาร: 20000000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 20000000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 50000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 62 คน

คนงานชาย: 32 คน

ช่างฝีมือหญิง: 200 คน

คนงานหญิง: 43 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 3 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 2 คน

วันที่ใบอนุญาต: 26/01/1990

วันหมดอายุ: 31/12/1994

วันเริ่มดำเนินการ: 8/02/1990

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ เขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง หมู่ 

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 4668/2530

รหัสกิจกรรม: 13921

พื้นที่โรงงาน: 3180 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 3180 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โคบานอุตสาหกรรม จำกัด: