บริษัท โคนิทซ์ เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท โคนิทซ์ เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โคนิทซ์ เอเชีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โคนิทซ์ เอเชีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.55-1/44

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์ประเภทเหยือก ถ้วย และเครื่องเคลือบทุกชนิด และการซื้อมาขายไปชั้นวางของที่ทำด้วยไม้

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน ทางหลวงหมายเลข 331

ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 5500

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 23/07/2001

วันหมดอายุ: 31/12/1948

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่  หมู่ 

ซอย  ถนน ทางหลวงหมายเลข 331

ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 23931

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โคนิทซ์ เอเชีย จำกัด: