บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.20(2)-1/2536-ญบว.

ประกอบกิจการ: หัวเชื้อเครื่องดื่ม

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 130 หมู่ 5

ซอย  ถนน สายเอเซีย-นครสวรรค์

ตำบล บ้านหว้า อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3535 0008-15

 

ประเภท: 02002

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 535000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 19 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 17/01/1998

วันหมดอายุ: 31/12/1945

วันเริ่มดำเนินการ: 1/04/1993

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 130 หมู่ 

ซอย  ถนน สายเอเซีย-นครสวรรค์

ตำบล บ้านหว้า อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3535 0008-15

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 11049

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด: