บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางพลี สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(7)-4/2543-ญนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตแม่พิมพ์ปั้มโลหะ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 59/38-39 หมู่ 5

ซอย  ถนน เทพารักษ์

ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06707

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 4/09/2000

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 59/38-39 หมู่ 

ซอย  ถนน เทพารักษ์

ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28240

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด: