บริษัท แอ๊ควานซ์ สเตนเลสสตีล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แอ๊ควานซ์ สเตนเลสสตีล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอ๊ควานซ์ สเตนเลสสตีล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอ็ควานซ์ สเตนเลสสตีล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(1)-2/2540-นนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตภัณฑ์แท็งค์น้ำสเตนเลสและซิงค์น้ำสเตนเลส

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 562/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 7094100-7

 

ประเภท: 06401

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 562/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 7094100-7

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25122

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท แอ๊ควานซ์ สเตนเลสสตีล จำกัด: