บริษัท แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(1)-1/2542-นนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตและบรรจุสีสเปรย์แลคเกอร์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 953 หมู่ 4

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 0 2709 4844-5

 

ประเภท: 04501

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 18700000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 10 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 4/03/1999

วันหมดอายุ: 31/12/1946

วันเริ่มดำเนินการ: 15/10/2000

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 953 หมู่ 

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 0 2709 4844-5

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 20221

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด: