บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.51-1/2555-ญหบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตยางรถยนต์ (RADIAL TYPE MANUFACTURING)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 911/9 หมู่ 5

ซอย  ถนน 

ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 10330

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05100

จำพวก: 3

แรงม้า: 37339.77 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 619 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 28/05/2014

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 หมู่ 

ซอย  ถนน วิทยุ

ตำบล ลุมพินี อำเภอ ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22112

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด: