บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสตรีย์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสตรีย์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสตรีย์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสตรีย์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.89-1/2537-ญบอ.

ประกอบกิจการ: ออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว อาร์กอนเหลว และไฮโดรเจน

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 343 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3525 8353-9

 

ประเภท: 08900

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 228000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 45 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 14/12/1998

วันหมดอายุ: 31/12/1946

วันเริ่มดำเนินการ: 10/08/1994

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 343 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3525 8353-9

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 20111

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท แอร์โปรดักส์ อินดัสตรีย์ จำกัด: