บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(2)-1/2550-นอบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบเครื่องจักรใช้สำหรับอุตสาหกรรม และชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักร (High Precision CNC Grinding Machine)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 109/14 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06702

จำพวก: 3

แรงม้า: 336.69 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 54 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 17/08/2007

วันหมดอายุ: 31/12/2012

วันเริ่มดำเนินการ: 13/08/2008

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 109/14 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25939

พื้นที่โรงงาน: 8325 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด: