บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.22(2)-1/2549-นนส.

ประกอบกิจการ: พิมพ์ผ้า ย้อมผ้า และทอผ้า

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 39/29-34 หมู่ 2

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 0 3449 0021

 

ประเภท: 02202

จำพวก: 3

แรงม้า: 16754.86 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 223300000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 48 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 10/06/2003

วันหมดอายุ: 31/12/1950

วันเริ่มดำเนินการ: 19/09/2003

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 39/29-34 หมู่ 

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 0 3449 0021

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 13111

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด: