บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.39-1/2546-นนป.

ประกอบกิจการ: กล่องกระดาษ สติ๊กเกอร์ ป้ายแขวน และงานพิมพ์ทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 635/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 2

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 03900

จำพวก: 3

แรงม้า: 1343.6 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 350 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 28/02/2003

วันหมดอายุ: 31/12/2012

วันเริ่มดำเนินการ: 27/03/2008

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 635/1 หมู่ 

ซอย 6 เอ ถนน สุขุมวิท

ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 17020

พื้นที่โรงงาน: 12800 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำกัด: