บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์ ) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์ ) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์ ) จำกัด

ผู้ประกอบการ:  บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์ ) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-1/2557-นวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกใช้สำหรับยานยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องครัว และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 86 หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล หอมศีล อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05305

จำพวก: 3

แรงม้า: 2162.65 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 21/02/2014

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 81 หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล หอมศีล อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105532021243

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์ ) จำกัด: