บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-2/2545-ญบว.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 130 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05301

จำพวก: 3

แรงม้า: 836 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 21/12/2007

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 130 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22210

พื้นที่โรงงาน: 5248 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด: