บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(7)-1/2554-นบว.

ประกอบกิจการ: ผลิต HIGH PRECISION MOULDS & PARTS, JIGS & TOOLS, MAINTENNANCE MOULDS & ELECTRODE และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 89 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 035-350080

 

ประเภท: 06707

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 25/01/2011

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 89 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 035-350080

ทะเบียนนิติฯ: 105533099394

รหัสกิจกรรม: 28240

พื้นที่โรงงาน: 52364 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด: