บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.22(3)-3/2537-ญนส.

ประกอบกิจการ: ฟอกย้อมผ้า

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 39/104-105 หมู่ 2

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 0 3449 0-62-4

 

ประเภท: 02203

จำพวก: 3

แรงม้า: 9205.08 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 137000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 152 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 18/12/1998

วันหมดอายุ: 31/12/1946

วันเริ่มดำเนินการ: 25/09/1994

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 39/104-105 หมู่ 

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 0 3449 0-62-4

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 13131

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด: