บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.20(2)-1/2541-ญนช.

ประกอบกิจการ: เครื่องดื่มน้ำหวานเข้มขน

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 14/2 หมู่ 14

ซอย  ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 0 2906 8300-3

 

ประเภท: 02002

จำพวก: 3

แรงม้า: 1199.18 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 440850000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 75 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 6/12/2002

วันหมดอายุ: 31/12/1950

วันเริ่มดำเนินการ: 2/12/2002

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 14/2 หมู่ 

ซอย  ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 0 2906 8300-3

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 11049

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด: